Vrátenie a reklamácia

Vrátenie tovaru

 tovar môžete vrátiť bez uvedenia dôvodu. Odstúpiť od kúpnej zmluvy môžete v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar, ktorý vraciate, musí byť nepoškodený, v pôvodnom stave so všetkými visačkami a pokiaľ možno v pôvodnom obale. V opačnom prípade budeme musieť primerane znížiť sumu vracanej čiastky o hodnotu vzniknutej škody. Súčasťou balíka s tovarom, ktorý vraciate, musí byť aj tento vyplnený formulár :

TU KLIK 

Tovar môžete zaslať poštou či kuriérom na adresu prípadne ho môžete doniesť osobne :

home-you, 
SC Aupark

Veľká okružná 59A
010 01 Žilina

 

home-you

SC Aupark

Nam. Osloboditeľov 1

040 01 Košice


Peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní od nášho prevzatia balíka.

Viac informácií nájdete v našich obchodných podmienkach.

Ak vám niečo nie je jasné, neváhajte a zavolajte nám na telefónne čísla  +421 904 953 345  v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00, alebo nám pošlite email homeandyouslovakia@gmail.com

Reklamácia tovaru

Postup pri reklamácii je v takomto prípade jednoduchý:

  • Reklamovaný tovar treba  zaslať poštou spolu s kópiou daňového dokladu  a uvedeným  dôvodom reklamácie na našu adresu:

               home-you
              SC Aupark

               Veľká okružná 59A
              010 01 Žilina

 

Nárok na reklamáciu si môžete uplatniť do 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. Vašu reklamáciu riadne zaevidujeme a zodpovedne posúdime.

V lehote do 3 dní od doručenia vás budeme kontaktovať s vyjadrením, ako bola vaša reklamácia vybavená. V prípade, že bude potrebné zložitejšie odborné posúdenie chyby tovaru, sa lehota posúva na 30 dní. O všetkom vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

Pozrite si  znenie   Reklamačného poriadku 

Ak vám niečo nie je jasné, neváhajte a zavolajte nám na telefónne čísla  +421 904 953 345  v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 alebo nám pošlite email na homeandyouslovakia@gmail.com